Predmetnik

Predmetnik štiriletnega doktorskega študijskega programa Pravo

Predmetnik triletnega doktorskega študijskega programa Pravo

Izvedba predmetov doktorskega študija:
 

Število prijavljenih  na posamezni predmet

Način izvedbe predmeta

10 in več študentov

predavanja

5 do 9 študentov

skupinske konzultacije v obsegu največ 1/3 ur predavanj na predmet

1 do 4 študentov

individualne konzultacije v obsegu 2 uri neposredne pedagoške obveznosti na študenta

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115