Računalniške storitve na fakulteti

Informacijske storitve Univerze v Ljubljani, ki jih uporabljate tudi študentje Pravne fakultete, prevzem digitalne identitete - ID portal.

Digitalna identiteta
Informacije o prevzemu digitalne identite, pozabljenem geslu, prijavi napak se nahajajo na spletni strani Univerze.

Prevzem digitalne identiteta je osnova za prijavo na računalniške storitve, ki vam jih omogoča Pravna  fakulteta, Univerza v Ljubljani in Arnes AAI.

O365
Informacije o aktivaciji Pisarne O365 na spletni strani Univerze


ŠIS (VIS) - študentski informacijski sistem

obveščanje referata, predavateljev, prijava na izpite, pregled gradiv za študij, oddaja diplomskih del...

Za dostop do ŠIS-a študenti Pravne fakultete uporabljate DIGITALNO IDENTITETO UL-ID. Povezava do ŠIS-a je tudi na prvi spletni strani Pravne fakultete.

V vašem profilu v VIS-u bo kot primarni elektronski naslov po 18. 8. 2022 študentski univerzitetni elektronski naslov
(  ....@student.uni-lj.si) na katerega bodo prihajala tudi obvestila, ki vam jih predavatelji pošiljajo iz VIS-a in referenti Študentskega referata, zato je prijava v študentski univerzitetni naslov obvezna!
Vaš osebni elektronski naslov bo ostal kot sekundarni naslov v VIS-u in ga boste lahko sami spreminjali.Spletne Učilnice PF

direktna komunikacija predavateljev s študenti- forum, gradiva za študij, oddaja seminarskih nalog in lahko tudi  izvedba izpitov preko spletnih učilnic

V spletne učilnice PF se prijavite  z DIGITALNO IDENTITETO UL-ID na naslovu https://ucilnica-pf.uni-lj.si oziroma tudi na prvi spletni Pravne fakultete.

Dostopi študentov do Spletne učilnice in kaj lahko naredijo predavatelji oziroma njihovi asistenti: 

1.Študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik, imajo dostop do vseh obveznih predmetov letnika in izbirnih predmetov katere so izbrali.

2.V spletne učilnice pri predmetu  predavatelji lahko dodajo študente ki so že v bazi spletnih učilnic.
To so študenti:
ki so redno vpisani v letnik, želijo pa ponovno sodelovati  v učilnici, katerega izpita iz prejšnjega leta še niso naredili (manjkajoči izpit)
ki so redno vpisani v letnik, pa jim predavatelj omogoči sodelovati pri predmetih naslednjega letnika

3. Študenti, ki pavzirajo in  imajo Digitalno identiteto UL  - še niso v bazi študentov spletnih učilnic, se morajo prvo prijaviti v spletne učilnice na spletnem naslovu: https://ucilnica-pf.uni-lj.si , s tem pridejo v bazo spletnih učilnic in šele nato lahko zaprosijo, da jih predavatelj doda k svojemu predmetu.

4. Študenti, ki so prekinili študij in nimajo več Digitalne identitete morajo prvo v referatu zaprositi za nadaljevanje študija ter ponovno prevzeti digitalno identiteto, se nato prijaviti v spletne učilnice in šele nato jih predavatelj lahko doda k svojemu predmetu.

V vašem profilu spletnih učilnic je vaš študentski univerzitetni elektronski naslov (  ....@student.uni-lj.si) na katerega prihajajo tudi obvestila, ki vam jih pošiljajo predavatelji iz SU, zato je prijava v študentski univerzitetni naslov obvezna!Študentski univerzitetni elektronski naslov

Do svoje pošte na UL (študentski elektronski naslov) boste lahko dostopali preko vseh aplikacij, ki podpirajo Exchange online protokol, ne pa več na obstoječi način prek Gmail-a.
V pomoč za prenos nastavitev prilagamo NAVODILA, kako nastaviti svoje aplikacije, da boste lahko od 15. 7. 2022 naprej dostopali do svoje študentske elektronske pošte. 

Celotna vsebina nabiralnika študentskega elektronskega naslova, ki jo imate sedaj v storitvi Gmail bo avtomatsko prenesena v vaš novi nabiralnik na Exchange Online. V vse storitve O365 se prijavljate s svojo identiteto UL, ki je oblike ab1234@student.uni-lj.si, v povezavi z vašim zaupnim geslom (enaka prijava kot v študentski elektronski sistem VIS). Velikost vašega novega predala je 100 GB. Pri tem veljajo pravila primerne rabe elektronske pošte.

Nova storitev Exchange Online omogoča bolj zanesljivo in varno komunikacijo znotraj Univerze v Ljubljan.

Pomoč in podpora


Video konferenčni sistem ZOOM
​Zoom je videokonferenčno orodje, ki dovoljuje uporabnikom skupno delo oziroma sestankovanje preko namizne ali mobilne aplikacije. Uporabniki se lahko povežejo le zvočno ali tudi z videom. Uporabniki lahko sestanke snemajo, kolabo​rirajo na projektih in delijo svoj zaslon. Navodila za prevzem univerzitetne licence ZOOM. Pred prevzemom licence morate imeti urejeno oziroma prevzeto digitalno identiteto ID-UL.


Uporaba računalnikov na Pravni fakulteti za študente PF

Študenti Pravne fakultete lahko uporabljate stacionarne računalnike v knjižnici PF. Za prijavo v računalnike uporabljate  digitalno identiteto ID UL. V primeru težav z dostopom se obrnite na knjižničarja/ko  na izposoji.

Brezžično omrežje Eduroam
Na Pravni fakulteti je dostop do storitve omogočen v knjižnici, spodjih avlah fakultete,  v skupnih prostorih pred predavalnicami v pritličju in nadstropju, v predavalnicah in seminarjih.V omrežje Eduroam se lahko povežete študentje PF in gostujoči študentje ter predavatelji. Za prijavo uporabljate digitalno identiteto ID UL.
Več o uporabi brezžičnega omrežja Eduroam na spletni strani fakultete .

Dostop do elektronskih baz, elektronskih knjig in revij   je študentom omogočen   v knjižnici PF in tudi z oddaljenim dostopom z uporabo digitalne identitete ID UL. Več informacij na spletni strani knjižnice PFPrijava na E-novice študentske oglasne deske Pravne fakultete

obveščanje s strani referata, dogodki, karierni centri , študentske zaposlitve, študentski svet, poletne šole, študijske izmenjave

Na spletni strani študentske Oglasne deske PF se lahko prijavite na prejemanje elektronskih novic iz Pravne fakultete. Vpišete elektronski naslov in izberete novice, katere želite prejemati. (Lahko izberete več različnih možnosti.). Z vsakim novim študijskim letom se študentje, ki ste že bili v v prejšnjih  letih prijavljeni na prejemanje elektronskih novic, prvo odjavite,kar lahko naredite v vsakem elektronskem sporočilu, ki  ga dobite z oglasne deske Pravne fakultete  in nato naredite novo prijavo primerno za vaše napredovanje v višji letnik.Za učinkovitejši študij dnevno spremljajte Oglasno desko PF, ŠIS in Spletne učilnice PF