Razpis za vpis 2020/2021

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je objavljen  razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje članic Univerze, med njimi tudi razpis za vpis v doktorski študijski program Pravo: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/razpis2021 .  

Rok za prijavo za vpis v doktorski študijski program Pravo je 21. avgust 2020. 

Prijava je elektronska, dostopna do zaključka prijavnega roka na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/ . Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, zahtevo za priznavanje izobraževanja oddajo skupaj s prijavo za vpis preko portala eVŠ. 

Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh: http://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/  . 

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis s prijavo mentorstva ter v primeru elektronske prijave z uporabniškim imenom in geslom tudi natisnjeno in podpisano elektronsko prijavo, je potrebno najkasneje do 21. avgusta 2020 poslati na naslov: 

UL Pravna fakulteta
Referat za doktorski študij
Poljanski nasip 2
SI – 1000 Ljubljana

V priloženi datoteki objavljamo informacijo o pripadajočem številu vpisnih mest po posameznih modulih z napotki za prijavo. Več informacij o študiju, ki bi jih kandidati potrebovali ob prijavi, pa je na voljo v referatu za doktorski študij.

64. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) določa, da se v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/2021 na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način, tudi po prenehanju epidemije. Kandidati lahko tako zahtevana dokazila posredujejo tudi po običajni elektronski poti na elektronski naslov meta.pfeifer@pf.uni-lj.si .