Varstvo okolja

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Program je ovrednoten po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System), s čimer je omogočena vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami držav, ki sistem ECTS uporabljajo. Primerljiv je s sorodnimi programi tujih univerz.  

Program je je sestavljen interdisciplinarno in združuje znanstvena področja trinajstih fakultet Univerze v Ljubljani. Predviden je za doktorande naravoslovnih, tehniških, biotehniških, družboslovnih, humanističnih in medicinskih ved, ki bodo pri izdelavi doktorske disertacije potrebovali znanja z več področij.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja organizirajo in izvajajo:

 • Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
 • Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
 • Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana
 • Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana
 • Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
 • Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana
 • Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana
 • Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana
 • Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, Ljubljana
 • Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana
 • Veterinarska fakulteta, Gerbičeva ulica 60, Ljubljana

YouTube video - doktorski študij Varstvo okolja

Predstavitveni zbornik (študijsko leto 2024/2025)

Informativni dan na fakulteti bo potekal v sredo, 15. maja 2024 ob 17.00 na UL PF (Poljanski nasip 2, Ljubljana) v Senatni sobi in preko aplikacije ZOOM.
Razpis za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2024/2025 je objavljen na spletni strani UL. Vpis bo potekal prek eVŠ-ja in se zaključil 21. 8. 2024.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115