Cenik šolnin doktorskega študija Varstvo okolja

Šolnina se plačuje za vsako študijsko leto posebej oz. za vsak letnik, ki ga študent vpiše in je določena v ceniku UL za posamezno študijsko leto. Cenik, ki ga sprejme Upravni odbor UL, je objavljen na spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/cenik-storitev-za-studente.

Vpisne stroške, šolnine in druge prispevke ureja Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. 

 Šolnina za celoten študijski program (velja za vpisane s štud. l. 2024/2025): 13.600,00 €

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 3.400,00 €
2. letnik: 3.400,00 €
3. letnik: 3.400,00 €
4. letnik: 3.400,00 €

Šolnina za celoten študijski program (velja za vpisane pred štud. l. 2024/2025): 12.000,00 €

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 3.000,00 €
2. letnik: 3.000,00 €
3. letnik: 3.000,00 €
4. letnik: 3.000,00 €

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI

Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za morebitno sofinanciranje šolnine morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku vseh visokošolskih študijskih programov (kopije diplomskih listin in kopije prilog k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela o zaključku študijskih programov 1. in 2. stopnje).

V primeru zaključenih predbolonjskih študijskih programov pa kopije listin o zaključku študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejete pred 11. 6. 2004, in v primeru zaključenega podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti tudi kopije listin za ta program.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115