11. seznam tem za seminarske naloge za redne študente (2019/2020)

TEMA: Leto 1848, Ustava 1849 in program Zedinjene Slovenije

USTNA PREDSTAVITEV: ponedeljek, 6. 1. 2020, od 15. do 17. ure v sivi predavalnici

ODDATI PISNO IN OSEBNO: na predavanjih, seminarjih ali gov. urah  najkasneje do vključno TORKA, 24. 12. 2019 do 14. ure, vprašanja na naloge sošolcev pa elektronsko do ponedeljka, 6. 1. 2020 do 9. ure.


TEMELJNI VIRI in LITERATURA:

Za osnovo vedno najprej preberite snov iz obeh učbenikov!

Če je le mogoče, temo naloge kratko utemeljite tudi z odlomkom iz temeljnega vira.

Temeljni vir: Članka »Mili bratje slovenski« (M. Semrajca in A. Globočnika) na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije (dLib) in Kaj Slovenci terjamo? (M. Majarja)  v J. Prunk, Slovenski narodni programi (v čitalnici PF);

Temeljni vir: primeri peticij v letu 1848 v Stane Granda, Prva odločitev Slovencev za Slovenijo (čitalnica PF);

Temeljni viri: letak Le ∫em Slovenzi I. F. Castellija v prevodu M. Majarja  na spletu v dLib.  Ustava 1849 v Škrubej, Pravo v zgodovini.

Temeljni vir:  Provizorični zakon o občini 1849 gl. v knjigi Pravo v zgodovini.

Priporočljiva je uporaba gradiva digitalne knjižnice Slovenije – dLib in pa knjige J. Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški monarhiji (Dunajski državni zbor in Slovenci, 1848-1918), Ljubljana, 2006.

POMEMBNO: Upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi navodili za izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF); nujno poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi. Če temu in ostalim pogojem po navodilih ni zadoščeno, nalogo zavrnem.

PAZITE: Učbenika za pravno zgodovino, članki iz wikipedije in na tej strani navedeni viri ali literatura ne štejejo kot samostojno najdena literatura!

Poimenski seznam se nahaja v ŠISu.