2. seznam tem pri Pravni zgodovini

Na oglasni deski v avli fakultete ter v ŠISu je objavljen:

2. SEZNAM TEM ZA SEMINARSKE NALOGE PRI PRAVNI ZGODOVINI ZA REDNE ŠTUDENTE (2018/2019)

TEMA: PRAVO V ANTIČNI GRČIJI

USTNA PREDSTAVITEV: ponedeljek 22. 10. 2018 (od 15 – 17h, siva predavalnica)

Nalogo oddati pisno in OSEBNO na vajah, gov. urah, predavanjih, do četrtka, 18. 10. 2018, vprašanja na naloge sošolcev pa elektronsko do ponedeljka, 22. 10. do 9h.