B1 Delovno pravo - rezultati pisnega dela izpita, razpored ustnih izpitov in vpogled v teste

Rezultati pisnega dela in razpored ustnih izpitov za Delovno pravo so objavljeni na fizični oglasni deski na fakulteti.
Vpogled v negativne teste bo v petek, 31. 8. 2018, ob 13. uri v S-1.