B1 Delovno pravo - vaje

Naslednje vaje pri Delovnem pravu bodo potekale 6. in 7. februarja. Na vajah bomo nadaljevali s postopkom sklenitve pogodbe o zaposlitvi, njeno sklenitvijo, ter primeri rednih sodišč o konkurenčni prepovedi in klavzuli. Za pripravo na vaje si študenti v praktikumu preberite primere na straneh 219-222 in 252-271. Za pripravo na vaje si študenti dodatno preberite člene 11-22, 24, 28-31 in 39-42 ZDR-1.

Vaje bodo potekale v naslednjih terminih, ki bodo veljali tudi v prihodnje:

-          sreda ob 10.00 v S2 – 1. skupina;

-          sreda ob 12.00 v S2 – 5. skupina;

-          sreda ob 14.30 v S2 – 3. skupina;

-          četrtek ob 14.00 v S1 – 2. skupina;

-          četrtek ob 16.30 v S1 – 4. skupina.

As. Primož Rataj