B1 Delovno pravo - vaje

Naslednje vaje pri B1 Delovno pravo bodo 8. in 9. maja 2019 ter bodo potekale v skladu z urnikom. Študenti si za pripravo na vaje preberite sodbe v praktikumu na straneh 560-578. Poleg tega si preberite Zakon o kolektivnih pogodbah. Preberite si tudi prvih 13. členov Kolektivne pogodbe za javni sektor, poleg tega pa še normativni del ene izmed kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti, ki so vam dostopne v evidenci kolektivnih pogodb. Na vajah bomo obravnavali kolektivne pogodbe.
 
As. Primož Rataj