B1 Delovno pravo - vaje

Naslednje vaje pri B1 Delovno pravo bodo 5. in 6. februarja 2020. Potekale bodo v skladu z urnikom. Študenti si za pripravo na vaje preberite strani 151-163 in 243-270 v praktikumu ter relevantne člene ZDR-1. Na vajah bomo obravnavali konkurenčno prepoved, konkurenčno klavzulo in pogodbo o izobraževanju.

Če se kateremu študentu vaje prekrivajo s kakšnim drugim predmetom, naj se vaj udeleži v enem od preostalih razpoložljivih terminov, več pa bo dogovorjeno na vajah.

As. Primož Rataj