B1 Delovno pravo - vaje

Naslednje vaje pri predmetu B1 Delovno pravo bodo potekale 24. in 25. februarja 2021. Vaje bodo potekale v skladu z urnikom in se pričele ob uri, zgolj 4. skupini se bo termin vaj pričel ob 16.30 uri. 

Za pripravo na vaje si preberite sodbe v praktikumu na straneh 267-278. Na vajah bomo nadaljevali z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

As. Primož Rataj