B1 Delovno pravo - vaje

Naslednje vaje pri predmetu B1 Delovno pravo bodo potekale 24. in 25. marca 2021. Vaje bodo potekale v skladu z urnikom in se pričele ob uri, zgolj 4. skupini se bo termin vaj pričel ob 16.30 uri.  

Za pripravo na vaje si preberite člena 109-110 ZDR-1 in sodbe v praktikumu na straneh 346-372. Na vajah bomo obravnavali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca.

As. Primož Rataj