B1 Izvršilno kazensko pravo: predavanja in seminar

Študente obveščam, da je predavanje IKP 12. 3. 2020, skupaj z navodili, že objavljeno v ŠIS-u, v mapi »Navodila za študij«.
Študente, ki imajo seminarje, obveščam, da jih oddajo meni v pisni obliki. Glede načina njihove predstavitve se bomo v prihodnjih dneh še dogovorili, kot ena od možnosti se kaže Powerpoint Narration, kjer lahko predstavitvi dodate svoj glas. V predstavitvah ne ostanite na deskriptivni ravni, temveč dodajte svoje mnenje. Vsako predstavitev opremite z dvema ali tremi vprašanji za publiko.  Nadrobnejša navodila sledijo.
 
prof. dr. Matjaž Ambrož