B1 Kazensko pravo - oddaja seminarske naloge

Študente obveščamo, da je rok za oddajo seminarske naloge 31. marec 2021.

Seminarska naloga se odda v elektronski obliki v PDF in DOCX formatu, izjava o avtorstvu v seminarski nalogi mora biti podpisana (lastnoročni podpis).

"Zadeva" v elektronskem sporočilu mora vsebovati navedbo "KP-SEMINARSKA-2021" (dobesedno, velike tiskane črke, brez presledkov) zaradi avtomatičnega razvrščanja elektronske pošte.

Za morebitno zamudo zaradi napačne navedbe zadeve v elektronskem sporočilu odgovarja študent.

Naloge pošljite na: maja.marentic@pf.uni-lj.si