B1 Kazensko pravo - predstavitev rezultatov in ogled testov


Ocene izpita B1 Kazensko pravo z dne 2. 6. 2021 so v ŠIS-u.

Študente, ki so pristopili k izpitu iz Kazenskega prava dne 2. 6. 2021 obveščamo, da bo predstavitev tipsko pravilnih odgovorov in glavnih problemov pri reševanju izpita potekala v četrtek, 10. 6. 2021, ob 9. uri v rdeči predavalnici (v živo, na PF).
Študenti bodo imeli tudi možnost vpogleda v teste.

Študente opozarjamo, da ravnajo skladno z navodili NIJZ.