B1 Kazensko procesno pravo - neustrezne seminarske naloge

Študentje s spodaj navedenimi vpisnimi številkami morajo svoja poročila z glavnih obravnav popraviti ali dopolniti. Prosim, da se navedeni študentje za nadaljnja navodila zglasite na govorilnih urah ali v četrtek 19. 4. med 9. in 10. uro v sobi 426.
 
Miha Hafner 
 
20160152
20160078
20160103
20160021
20150083
20150022
20150069
20160124
20160045
20160772
20160062
20150224