B1 Pravna zgodovina: obvestilo za študente izrednega študija - potek dela za ta teden

Na prvem srečanju po urniku pri predmetu Pravna zgodovina, ki bo ta četrtek, 17.10., ob 18.15h v Seminarju 1, bom pred prvimi predavanji, ki bodo sledila takoj za tem, imela uvodne pol ure o načinu dela na izrednem študiju pri mojem predmetu v tem letu (pri predavanjih, vajah in zlasti seminarju). Obisk zelo priporočam, saj  informacij več kot petdesetim vpisanim, razen v res izjemnih situacijah, individualno ne moremo dajati.

Za drugo srečanje dan kasneje, ki bo obsegalo dve uri predavanj in eno uro vaj pa naj bodo študentje pripravljeni že na prve vaje po drugem seznamu vprašanj za vaje, ki jih najdejo na ŠISu (seznami za vaje so skupni za študente rednega in izrednega študija).

Katja Škrubej