B1 Sociologija prava – načrt pedagoškega dela v času praznikov

Pri predmetu Sociologija prava bodo predavanja, seminar in vaje v tednu pred in po novem letu potekala po naslednjem razporedu:

Predavanja: normalno po urniku oz. načrtu dela objavljenim v ŠIS (torej, zaradi praznika odpadeta predavanji 26. 12. 2019 in 2. 1. 2020);

Seminar: (i) 23. 12. po urniku, neobvezna tema »Pravo v popularni kulturi«; (ii) 30. 12. odpade, je bilo nadomeščeno; (iii) 6. 1., normalno po urniku, (zadnja) obvezna tema »Pravo in družbena (ne)enakost«; (iv) 13. 1. normalno po urniku, zaključna ponovitev snovi. 

 -  Vaje: (i) v tednu med 23. – 27. 12. bodo vaje neobvezne, potekale bodo v dveh terminih, in sicer v ponedeljek, 23. 12., med 17. in 19. uro, v zlati predavalnici, in torek, 24. 12., med 14. in 16. uro, v sivi predavalnici, študentke in študenti prosto izberete, če se želite udeležiti katerega od navedenih terminov; (ii) v tednu med 30. 12. – 3. 1. vaje odpadejo in bodo nadomeščene v naslednjem tednu; (iii) v tednu med 6.1. – 10. 1. so vaje obvezne in bodo potekale po urniku – razen dveh nadomestnih terminov, na katerih vaje ne bodo obvezne, in sicer sreda, 8. 1., med 17.15 in 18.45 ter petek, 10. 1. med 14.30 in 16. uro, v obeh terminih v sivi predavalnici (študentke in študenti prosto izberete, če se želite udeležiti katerega od navedenih terminov).

Preglednejši razpored po dnevih je objavljen v ŠIS.