Datum vpisa študentov v 4. letnik – 24. 9. 2018

Študente obveščamo, da bo vpis v 4. letnik potekal v ponedeljek, 24. septembra 2018, ob 9.30  v vijolični predavalnici.

Da bo vpisni list pripravljen morate v ŠIS-u izpolniti Anketo o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…), seveda, ko izpolnite pogoje za vpis v višji letnik.

Na vpis s seboj prinesite natisnjen in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.

Če se vpisa na navedeni dan ne boste mogli udeležiti,se lahko vpišete tudi v referatu, v času uradnih ur, najkasneje do petka, 28. 9. 2018.