Datum vpisa študentov v dodatno leto – 11. 9. 2019

Študente obveščamo, da bo vpis v dodatno leto potekal v sredo, 11. septembra 2019, ob 9. uri v seminarju 2. Da bo vpisni list pripravljen morate v ŠIS-u izpolniti Anketo o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…). Na vpis s seboj prinesite natisnjen (obojestransko, pokončno!) in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti. Če se vpisa na navedeni dan ne boste mogli udeležiti,se lahko vpišete tudi v referatu, v času uradnih ur.