Datum vpisa študentov v dodatno leto – 27. 9. 2018

Študente obveščamo, da bo vpis v dodatno leto potekal v četrtek, 27. septembra 2018, ob 9. uri  v vijolični predavalnici.

Da bo vpisni list pripravljen morate v ŠIS-u izpolniti Anketo o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…)

Na vpis s seboj prinesite natisnjen in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.

Če se vpisa na navedeni dan ne boste mogli udeležiti,se lahko vpišete tudi v referatu, v času uradnih ur, najkasneje do petka, 28. 9. 2018 do 12. ure.