Drugo uvajalno tutorstvo

Drage brucke, dragi bruci!

Vabljeni na drugo uvajalno tutorstvo, ki bo potekalo v ponedeljek, 11. 3. 2019, s pričetkom ob 14.00 v seminarju 2.

Obravnavali bomo sledeče teme:

- nasveti glede morebitne spremembe načina učenja v primeru, da niste opravili izpitov (vseh ali nekaterih) iz prvega   
  semestra,
- nasveti glede morebitnega pomanjkanja motivacije in energije za nadaljnje učenje,
- možni (optimalni) načini razporeditve izpitov v majskem, junijskem in septembrskem izpitnem roku,
- nasveti glede učenja celoletnih izpitov,
- računanje kreditnih točk (glede na opravljene/neopravljene kolokvije ter izpite),
- vsa druga vprašanja, ki se vam porajajo v  zvezi s študijem.

 

Uvajalni tutorji