Fundacija Študentski tolar

Študenti v (finančni) stiski se lahko obrnejo na fundacijo Študentski tolar. Njihove glavne dejavnosti so dodeljevanje nepovratnih denarnih in materialnih pomoči ter omogočanje subvencioniranih izobraževanj študentom v stiski ter prizadevanja za izboljšanje socialnega položaja študentov. Njihovo delovanje je usmerjeno predvsem v pomoč študentom s statusom na enem od 29 visokošolskih ali višješolskih zavodov, ki so članice ŠOU v Ljubljani, in tistim študentom, ki so na teh članicah prvo leto brez statusa študenta. Dodatne informacije dobite na https://www.studentski-tolar.si