Informacija za študente 4. letnika prvostopenjskega študijskega programa na temo vpisa v drugostopenjski študijski program

Ker v referatu za 1. in 2. stopnjo v zadnjem obdobju dobivamo vedno več podobnih vprašanj na temo vpisa v drugostopenjski študijski program Pravo v št. letu 2013/14 (in s tem povezanega zaključka prvostopenjskega študija), smo za študente 4. letnika v priponki pripravili nekaj splošnih informacij in priporočil.

Morebitna dodatna pojasnila lahko dobite v referatu (kontaktna oseba: Maja Marentič).