Izredni ukrepi omejevanja javnega življenja in materialnopravni prekluzivni roki

Prof. dr. Miha Juhart na kratko razpravlja o vplivu izrednih razmer na materialnopravne prekluzivne roke. 3. člen ZZUSUDJZ je določil, da ti roki v času izrednih razmer ne tečejo od 29. 3. 2020. Avtor pa se sprašuje, ali je mogoče ta učinek uveljavljati že od uvedbe izrednih ukrepov omejevanja javnega življenja. Več na povezavi