Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini.  

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3- do največ 10-tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2018.

Vrednost razpisa: 80.000,00 EUR

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, in sicer:
  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.
Več informacij najdete: