Latinščina

Tudi v študijskem letu 2018/2019 bomo na Pravni fakulteti v Ljubljani izvajali predmet Latinščina, v okviru katerega se boste spoznali z osnovami jezika, ki je temelj naše pravne tradicije, pa tudi z etimološko-terminološkim pogledom na mnoge pravne institute. V letošnjem letu lahko študent uveljavlja neformalno izobraževanje in prosi za priznanje kreditnih točk. V tem primeru lahko naknadno z latinščino nadomesti katerega od že vpisanih izbirnih predmetov (2. – 4. letnik). Tudi sicer se  lahko obiskovanje tega predmeta vpiše v Prilogo k diplomi kot oblika dodatno pridobljenega znanja (npr. na II. stopnji).

Predavanja se začnejo v oktobru, potekala bodo dvakrat tedensko. Prijavite se do 8. oktobra na e-naslov:

branko.perhaj@pf.uni-lj.si

 

Vljudno vabljeni!