Naknadni razpis za izvedbo Erasmus prakse za študijsko leto 2019/20

Na podlagi potrditev mobilnosti že prijavljenih študentov na (lanski!) razpis za Erasmus+ prakse v študijskem letu 2019/20 in števila odpovedi, se je univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje odločila, da ponudi priložnost za prijavo na razpis tudi študentom, ki se lani na razpis niso prijavili, a bi praktično usposabljanje lahko izvedli v prihodnjih mesecih, najkasneje do konca septembra 2020.

Erasmus prakso lahko študenti opravijo v državah članicah EU ter na Norveškem, Islandiji, Liechtensteinu, Turčiji, Severni Makedoniji in Srbiji. Potencialnega delodajalca v tujini (npr. raziskovalni inštitut, podjetje, odvetniško pisarno, mednarodno organizacijo, nevladno organizacijo, itd) si mora študent najti sam.

Minimalno trajanje Erasmus prakse je dva meseca.

Na razpis se lahko prijavijo vsi zainteresirani študenti Pravne fakultete v Ljubljani, ki so vpisani vsaj v 2. letnik prvostopenjskega študija ter niso dobili odobrene Erasmus finančne dotacije za prakso v letu 2019/20.

Rok prijave: sreda, 23. oktober 2019

Fakulteta bo predvidoma potrdila vse v roku prejete in popolne vloge zainteresiranih kandidatov.

Besedilo razpisa je v pripeti datoteki; morebitne dodatne informacije o razpisu dobite v času uradnih ur v mednarodni pisarni ali na e-naslovu: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si.