Nova knjiga v knjigarni Pravna!

Parlamentarna avtonomija – notranji in zunanji vidiki

Za učinkovito delovanje parlamenta in njegovih delovnih teles v vsaki državi, pa tudi za polno uresničevanje temeljnih vrednot sodobnih demokratičnih ureditev, vključno z delitvijo oblasti ter spoštovanjem in uveljavljanjem vladavine prava na nacionalni in mednarodni ravni je ključno tudi razumevanje pojma parlamentarne avtonomije. Znanstvena monografija, ki je izšla pri Založbi Pravne fakultete, je nastala izpod peres slovenskih strokovnjakov za posamezna pravna področja, ki so ključna za poglobljeno razumevanje pravnih vprašanj povezanih z avtonomijo zakonodajnega telesa. Gre za prvo monografijo v slovenskem, kot tudi mednarodnem prostoru, ki skuša celovito nasloviti teoretične, primerjalnopravne in pozitivnopravne ureditve ter prakse udejanjanj parlamentarne avtonomije v sodobnih ustavnih sistemih, torej regulativno, upravno, finančno in varnostno avtonomijo, kot tudi zunanje vidike parlamentarne avtonomije s poudarkom na zunanji politiki, evropskih zadevah in mednarodnih odnosih. Posebej pa sta obravnavani tudi zakonodajna politika kot odraz parlamentarne avtonomije ter avtonomija poslancev. 

Vsebina monografije je neposrednega pomena za učinkovito delo poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih zaposlenih v strokovnih službah, pritegnila pa naj bi tudi širšo strokovno javnost, akademsko skupnost ter študentke in študente ter raziskovalke in raziskovalce na področju družboslovnih znanosti.

Knjigo sta uredila Franc Grad in Vasilka Sancin, poleg njiju, pa so svoja razmišljanja prispevali še Albin Igličar, Nejc Potočnik, Maruša T. Veber in Saša Zagorc. 

Cena knjige: 28,00 eur

Naročila sprejemamo na: knjigarna.pravna@gmail,com