Novosti v knjigarni Pravna

Novo 2020


USTAVNO PRAVO

Tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja

dr. Franci Grad

dr. Igor Kaučič

dr. Saša Zagorc

CENA: 52 €

 

DELOVNO PRAVO

Zbirka sodnih odločb, 2. spremenjena in dopolnjena izdaja

dr. Luka Tičar

CENA: 25 €

 

PRAKTIKUM ZA KAZENSKO PROCESNO PRAVO

Tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja


SMERNICE IN PRAVILA ZA IZDELAVO SEMINARSKIH IN MAGISTRSKIH DIPLOMSKIH NALOG TER OBJAVLJANJE PRAVNIH BESEDIL

Tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja

CENA: 7 €


USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Z glosami dr. Igorja Kaučiča, 2. spremenjena in dopolnjena izdaja                                                                                                    

CENA: 15 €