NUJNA PROŠNJA ZA POSODOBITEV PODATKOV O ELEKTRONSKIH NASLOVIH

Pozdravljeni!

V času izvajanja ukrepov proti širitvi korona virusa bodo izpiti na Pravni fakulteti izvedeni preko spleta. Študenti bodo nekatere informacije v zvezi z izpiti prejeli po elektronski pošti.

Študente zato vljudno prosimo, da nemudoma, najkasneje pa do 10. aprila, sami v ŠIS-u spremenijo elektronski naslov, če želijo sporočila prejemati na drug naslov kot je tisti, ki so ga navedli ob vpisu. Če fakulteta v omenjenem roku ne bo prejela obvestila o drugem naslovu, se bo štelo, da študent uporablja naslov, ki ga je navedel ob vpisu.

Vsi študenti morajo zagotoviti, da bodo na elektronskem naslovu v bazi fakultete (oz. na novo sporočenem naslovu) lahko prejemali obvestila fakultete. Pred predvidenimi datumi izpitov, na katere so prijavljeni, morajo študenti pregledati elektronsko pošto in upoštevati morebitna navodila v zvezi z izpiti.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, prodekanja za študijske zadeve