Obvestilo glede večkratnega opravljanja izpita

Opozarjamo, da imate za predmete, vpisane v študijskem letu 2017/18 ali kasneje, na voljo štiri opravljanja izpita, za predmete, vpisane v študijskem letu 2016/17 ali prej, pa pet opravljanj izpita. Pri vseh predmetih lahko prodekanja za študijske zadeve dovoli še eno opravljanje izpita.

Študent, ki izpita tudi v zadnjem poskusu ne opravi, programa ne more zaključiti.

Četrto, peto in šesto opravljanje izpita so komisijski in plačljivi za vse študente.

Če študent ponavlja letnik, se šteje, da izpit iz posameznega predmeta tega letnika opravlja prvič, ko po ponovnem vpisu prvič pristopi k izpitu.