OBVESTILO ŠTUDENTOM

V torek, 30. oktobra 2018, med 11.45 in 12.30 bo v avli Pravne fakultete Univerze v Ljubljani zaradi slavnostnega razkritja obeležja v čast 100. obletnici potrditve Narodne vlade SHS, prve slovenske vlade, omejeno gibanje. Vstop v fakulteto bo mogoč praviloma pri zadnjem vhodu, s Kapiteljske ulice. Ure predavanj, vaj in seminarjev se bodo tisti dan zaključile do 11.45, nadaljevale pa šele ob 12.15.

Hvala za razumevanje!

 

V informacijo: Člane Narodne vlade, ki so bili vsi tudi člani slovenskega Narodnega sveta, ki je konec oktobra »v permanenci« zasedal v stavbi takratne Katoliške tiskarne, danes stavbe Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, je 31. oktobra 1918 s telefonskim klicem iz Zagreba potrdil dr. Anton Korošec, takrat predsednik Narodnega vijeća, najvišjega organa Države SHS. Temeljno listino za delovanje Narodne vlade, Naredbo celokupne vlade o prehodni upravi na ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani, pa je pripravil dr. Ivan Žolger, eden od prvoimenovanih profesorjev na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ustanovljene slabo leto in pol pozneje, in mož z velikimi zaslugami za vzpostavljanje prvih ustavnih in upravnih temeljev slovenske državnosti.