Ponovni vpis v 1. letnik (redno ali izredno)

Študente, ki izpolnjujejo pogoje obveščamo, da bo ponovni vpis v 1. letnik potekal v študentskem referatu dne, 20. in 25. septembra 2018, v času uradnih ur (10.00-12.00).

Da bo vpisni list pripravljen morate v ŠIS-u izpolniti Anketo o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…), ko izpolnite pogoj - 30 ects točk (ects točke za predavanja ne štejejo!).

Na vpis prinesite natisnjen in podpisan vpisni list, študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.

Za študente, ki so oddali prošnjo za izjemni vpis, bo vpis takoj po objavi rezultatov v roku do 28. septembra 2018.