Pravna zgodovina: 3. seznam tem za seminarske naloge za redne študente

3. SEZNAM TEM IN ŠTUDENTOV JE OBJAVLJEN V ŠISu prof. dr. Katje Škrubej.

TEMA: RIŽANSKI ZBOR (VEČA),  KAPITULARJI in LEGES ET CONSUETUDINES GENTIS

NALOGO ODDATI PISNO IN OSEBNO na vajah, gov. uri, predavanjih do ČET 24. 10. do 10h, VPRAŠANJA NA NALOGE SOŠOLCEV ELEKTRONSKO: do PON, 28. 10. do 9h.

USTNA PREDSTAVITEV:  PONEDELJEK 28.10. 2019 (od 15 – 17h, siva predavalnica)

OBVEZNI VIRI IN LITERATURA:

ZA OSNOVO VEDNO NAJPREJ PREBERITE SNOV IZ OBEH UČBENIKOV IN PROSOJNIC!

Če je le mogoče, temo naloge kratko utemeljite tudi z odlomkom iz temeljnega vira.

Temeljni vir za Rižanski zbor: Zapisnik veče  (sodnega zbora; lat. placitum) v  H. Krahwinkler, … in loco qui dicitur Riziano… Annales 40, Koper, 2004 (tudi v čitalnici PF, kot tudi v fotokopirnici PF).

V reviji Acta Histriae so objavljeni različni članki v zvezi z Rižansko večo. Zasedanje tega sodnega zbora omenjajo tudi zgodovinska dela, ki obravnavajo zgodnji srednji vek v slovenskem, hrvaškem (sabor u Rižani) in italijanskem jeziku (placito di Risano).

Temeljni vir: Odlomke iz kapitularjev najdete v knjigi Pravo v zgodovini.

Temeljni viri za gentilna prava: Lex Salica najdete v Š. Kurtović, Hrestomatija opče povijesti i prava, Zagreb 2005, odlomke iz Lex Burgundionum v K. F. Drew (oboje v čitalnici knjižnice PF); Gragas, v The laws of Early Iceland, II. del, 2000; I. del (fotokopije I. dela o  lögsögumaðr v čitalnici PF); dooms kralja Aethelberhta v Medieval Sourcebook na internetu; odlomke iz Edictum Rothari in Lex Baiuvariorum pa v Pravo v zgodovini.

POMEMBNO: Upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi navodili za izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF); nujno poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi.

PAZITE: UČBENIKA ZA PRAVNO ZGODOVINO, ČLANKI IZ WIKIPEDIJE IN NA TEJ STRANI NAVEDENI VIRI ALI LITERATURA NE ŠTEJEJO KOT SAMOSTOJNO NAJDENA LITERATURA!