PRAVNE KLINIKE V ŠTUD. LETU 2020/21

Pravne klinike, ki so se do vključno štud. leta 2019/20 izvajale kot obštudijske dejavnosti, bodo v letu 2020/21 nadaljevale z delom kot moduli izbirnega predmeta Pravne veščine v praksi – pravna klinika (4 ECTS), ki je postal del predmetnika študijskega programa prve in druge stopnje. 

Študenti in študentke, ki želite sodelovati v delu klinik, se prijavite na razpis določene klinike. Razpisi so objavljeni na fakultetni spletni strani v zavihku Ob študiju – Pravne klinike  (http://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/pravne-klinike/ ) in/ali na oglasni deski. O izbiri boste obveščeni do 9. oktobra 2020. Po uspešno opravljenih obveznostih lahko s pravno kliniko (predmetom Pravne veščine v praksi – pravna klinika) nadomestite katerega od izbirnih predmetov, ki ste jih vpisali na začetku štud. leta 2020/21 in je ovrednoten s 4 ECTS. 

V štud. letu 2020/21 bodo na Pravni fakulteti delovale naslednje pravne klinike:

1.     Priprava pogodb s področja civilnega in gospodarskega prava

2.     Pravna svetovalnica za begunce in tujce

3.     Mednarodnopravna okoljska klinika

4.     Pravo v športu

5.     Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo

6.     Delovno-pravna klinika

7.     Upravnosodna klinika

8.     Socialnopravna klinika

Vabljeni, da pod vodstvom mentorjev s fakultete, ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov in z delom na različnih institucijah poglobite znanje s področja, ki vas še posebej zanima, pri tem pa pridobite nove izkušnje in praktične veščine.