Razpis za delovno mesto raziskovalca/raziskovalke na Pravni Fakulteti UL

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani razpisuje delovno mesto:


1.       Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC/RAZISKOVALKA (1 prosto delovno mesto; Šifra DM: H017004)
 • zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas za predvidoma čas 16 mesecev (oz. za čas financiranja projekta) zaradi začasno povečanega obsega dela;
 • pričetek dela: predvidoma 3. decembra 2018 oziroma po dogovoru;
 • poskusno delo 3 mesece.
 
2.       Pogoji za opravljanje dela:
 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri
 • ekonomsko znanje zaželeno
 • aktivno znanje angleškega jezika (C1, C2)
 • 1 leto delovnih izkušenj
 • inovativnost, sposobnost za znanstveno-raziskovalno delo
 • sposobnost za timsko delo
 • komunikativnost
 • organizacijske sposobnosti

3.       Kratek opis dela in nalog:
 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskovalnih projektih SCAN in CREA – področje civilnega prava,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.       Rok za prijavo:
 • do 26. 11. 2018
Kandidati naj posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, dokazila o povprečni oceni, dokazilo o aktivnem znanju angleškega jezika (ali naj drugače utemelji znanje jezika) ipd. na elektronski naslov: katarina.ilic@pf.uni-lj.si


5.       Kontaktni osebi za morebitna dodatna vprašanja:
 • prof. dr. Katarina Zajc, predstojnica Katedre za pravnoekonomske znanosti in fakultetni vodja projektov CREA in SCAN (telefonska številka: (01) 42 03 136, e-naslov: katarina.zajc@pf.uni-lj.si)
 • Katarina Ilić Stefanović, vodja kadrovske službe (telefonska številka: (01) 42 03 128, e-naslov: katarina.ilic@pf.uni-lj.si)