Razpis za štipendije Utrechtske mreže za leto 2020/21

Utrechtska mreža bo podelila do 20 štipendij v višini 1.000 EUR študentom ali mladim raziskovalcem, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+/ npr. zaradi krajšega termina mobilnosti). Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na II. ali III. stopnji študija.

Mobilnost si študentje organizirajo sami, na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže.

Mobilnost lahko traja od enega do šestih mesecev.

Rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti je od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.
  • Prijave naj vsebujejo:
  • Prijavnico (application form)
  • Motivacijsko pismo v angleškem jeziku
  • Priporočilno pismo v angleškem jeziku
  • Potrdilo o sprejemu na raziskovalno gostovanje (ki ga izda profesor ali gostujoča univerza) 

Prijave naj zainteresirani študentje oz..mladi raziskovalci do 1. februarja 2020 posredujejo na naslov:

Univerza v Ljubljani
Služba za mednarodno sodelovanje
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani bo lahko za prejem štipendije nominirala do tri študente oz. mlade raziskovalce, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

Več informacij in prijavno dokumentacijo lahko njadete na: http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/