Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov (»shortlist«) za opravljanje plačanega pripravništva v Evropskem patentnem uradu (EPO) – 2021/22

Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) je z Evropskim patentnim uradom (European Patent Office, v nadaljevanju: EPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EPO do 8. marca 2021 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva predlaga do deset najustreznejših kandidatov (pet s področja naravoslovja in tehnike, pet s področja humanistike in družboslovja), ki so (bodoči) diplomanti magistrskega študija ustreznih smeri UL. Višina mesečnega prejemka pripravnikov EPO je približno 2.000 EUR bruto, predvideni začetek opravljanja pripravništva na sedežu urada v Münchnu, Nemčija je september 2021.

Po izboru EPO kot ustrezna štejejo sledeča področja:

a) naravoslovje in tehnika: kemijsko inženirstvo, strojništvo, elektrotehnika, telekomunikacije, računalništvo in informatika, biologija, živilska tehnologija, mikrobiologija, biotehnologija, farmacija, genetika, vede o življenju, vede o materialih, statistika oz. podatkovna analiza ipd.

b) humanistika in družboslovje: pravo, ekonomija oz. poslovne vede, mednarodni odnosi/ politologija, komunikologija, marketing, družboslovna informatika, kadrovski management ipd.

 

Rok za prijavo kandidatov na UL je 1. marec 2021, celotno besedilo razpisa pa je objavljeno na povezavi Novice - Univerza v Ljubljani (uni-lj.si). Deset kandidatov, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EPO uvrstil neposredno na ožji seznam kandidatov (»shortlist«) in izvedel dokončni postopek selekcije, rezultati katerega bodo znani predvidoma maja/junija 2021.