Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov (»shortlist«) za opravljanje plačanega pripravništva v Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) – 2021/22

Univerza v Ljubljani je z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EUIPO do 8. marca 2021 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu urada v Alicanteju, Španija, predlaga do deset najustreznejših kandidatov, (bodočih) diplomantov magistrskega študija ustreznih smeri UL. Višina mesečnega prejemka pripravnikov EUIPO je 1.000 EUR, vendar morajo izbrani kandidati v skladu s pravili programa sami poskrbeti za zdravstveno zavarovanje ter plačilo dohodnine v matični državi. Predvideni začetek opravljanja pripravništva je sredina septembra 2021.

Kot ustrezna študijska področja štejejo:

a) pravo (predvsem pravo intelektualne lastnine)

b) ekonomija in poslovna administracija

c) informacijsko-komunikacijska tehnologija: tehnična podpora strankam; podatkovna analiza; razvoj programske opreme

d) komunikologija

e) politologija in mednarodni odnosi

f)  jezikoslovje

g) inženirske vede, arhitektura in logistika

h) upravljanje s človeškimi viri

i) upravljanje intelektualne lastnine in znanja

 

Rok za prijavo kandidatov na UL je 1. marec 2021, celotno besedilo razpisa je objavljeno na povezavi Novice - Univerza v Ljubljani (uni-lj.si). Kandidate, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EUIPO uvrstila neposredno na ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedla dokončni postopek selekcije, rezultati katerega bodo znani predvidoma v maju/juniju 2021.