Sociologija prava: izredni

Terminski razpored dela pri predmetu Sociologija prava na izrednem študiju je dostopen v ŠIS. Z delom bomo začeli, kot je predvideno po urniku, tj. v torek, 16. 10. 2018 (ob 18.15). Posebej pa bodite pozorni na naslednji termin, tj. četrtek, 18. 10. 2018, ko se boste s kolegico, asistentko dr. Mojo Zadravec, dogovorili vse, kar se tiče obveznosti seminarske naloge oziroma eseja, kar je pogoj za pristop k izpitu, in opravili razdelitev ustnih prispevkov oziroma referatov. 


Tilen Štajnpihler Božič