Sociologija prava: majski izpitni rok

 
Majski izpitni rok pri predmetu Sociologija prava bo glede načina izvedbe enak, kot velja od začetka leta: tj. pisni izpit z možnostjo ustnega zagovora. Pri tem pa za majski rok velja, da bo pisni del izpita (13. 5. 2021) izveden »v živo«, tj. na fakulteti, ustni zagovor (predvidoma 17. 5. 2021) pa bo potekal na spletu, tj. s pomočjo aplikacije Zoom.
 
Natančnejše informacije glede vseh parametrov izvedbe izpita bodo dostopne takoj, ko bo to mogoče, in sicer v ŠIS in Spletni učilnici PF.


Konec naslednjega tedna bom organiziral tudi skupno Zoom srečanje, kjer se lahko pogovorimo o poteku izpita, morebitnih težavah itd.

 
Tilen Štajnpihler Božič