Torkova predavanja na izrednem študiju - sprememba prostora

Predavanja na izrednem študiju bodo ob torkih potekala (že od 23. 10. dalje) v podiplomskem seminarju, razen:

30. 10., 6. 11., 13. 11. in 20. 11., ko bodo predavanja potekala:

· od 16. do 18. ure v senatni sobi,
· od 18. do 20. ure pa v seminarju 1.