Tutorstva pri ekonomiji

V drugem semestru bodo tutorstva pri ekonomiji potekala ob torkih od 15h-16h v zlati predavalnici in ob sredah od 15h-16 v modri predavalnici. Kot do zdaj se bo na obeh tutorstvih delala snov preteklega tedna. V tednu od 11.-15. februarja pa rednega tutorstva ne bo in bo potekalo SAMO predkolokvijsko tutorstvo v torek, 12. 2., 16h-18h, kjer bomo šli skozi celotno snov za kolokvij.

Tutorke