Vpisi v dodatno leto v študijskem letu 2020/21

Študente univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Prava, ki se nameravate v študijskem letu 2020/21 vpisati v dodatno leto, obveščamo, da bomo na podlagi izpolnjene Ankete o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…) pričeli z odpiranjem vpisnih listov.

Po izpolnjeni anketi o nameravanem vpisu vam bomo pripravili vpisni list, ki ga boste obojestransko natisnjenega in podpisanega poslali priporočeno najkasneje do 25. septembra 2020.

Opozarjamo, da študenti, katerih vpisni listi ne bodo prispeli do 25. septembra 2020, ne bodo vpisani!

Po prejetem vpisnem listu boste imeli preko Šis-a na voljo potrdila o vpisu.
 
Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice študenti oddate elektronsko preko portala eUprava, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html