Vpisi v višje letnike ali ponovni vpisi v študijskem letu 2018/19

Študente univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Prava, ki se nameravate v študijskem letu 2018/19 vpisati v višji ali ponovno v isti letnik obveščamo, da odpiramo vpisne liste na podlagi izpolnjene Ankete o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…). Anketo izpolnite takrat, ko izpolnite pogoj za določen vpis (vpis v višji letnik ali ponovni vpis).

S seboj na vpis boste prinesli natisnjen in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.

O datumih skupinskih vpisov boste obveščeni naknadno.