Vpisi v višje letnike ali ponovni vpisi v študijskem letu 2019/20

Študente univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Prava, ki se nameravate v študijskem letu 2019/20 vpisati v višji ali ponovno v isti letnik obveščamo, da bomo na podlagi izpolnjene Ankete o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…) od 26. avgusta dalje, pričeli z odpiranjem vpisnih listov. Anketo izpolnite takrat, ko izpolnite pogoj za določen vpis (vpis v višji letnik ali ponovni vpis).

S seboj na vpis boste prinesli obojestransko, pokončno natisnjen in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.

O datumih skupinskih vpisov boste obveščeni naknadno.