Z znanjem nad populizem - 6. decembra 2018

Fakulteta za družbene vede bo v četrtek, 6. decembra 2018, ob 9. uri, organizirala dogodek Z znanjem nad populizem za dijake in študente. Z dogodkom želimo udeležencem predstaviti razsežnosti in dimenzije populizma, ki z razmahom digitalnih orodij vpliva tudi na družbeno participacijo mladih. Samo z znanjem bodo mladi lahko družbenokritično in samozavestno odločali o svoji prihodnosti.

Kakšne barve je populizem? Kako se različni družbeni mediji odzivajo na pojav sovražnega govora in populizma? Kaj je populizem elit? Kakšna je povezava med populizmom in mednarodnimi migracijami? Ali obstajajo razlike med nacionalno, lokalno in evropsko ravnijo?

Udeleženci se boste lahko po uvodnih predavanjih udeležili vsaj dveh delavnic, zato smo delavnice razdelili v dva sklopa. Delavnice in predavanja bodo izvedli pedagogi, pedagoginje ter raziskovalke in raziskovalci FDV.

Zaradi lažje organizacije se je na dogodek treba prijaviti: https://www.1ka.si/a/188926

PROGRAM

§  9.00 – 9.55: Uvodni pozdrav, vabljeni govorec, predavanje (Velika dvorana FDV)

§  10.00 – 11.15: Prvi sklop delavnic (predavalnice)

§  11.15 – 12.00: Odmor

§  12.00 – 13.15: Drugi sklop delavnic (predavalnice)

 

9.00-9.55; Velika dvorana FDV

 

§  Uvodni pozdrav

§  Vabljeni govorec

§  Predavanje prof. Danice Fink Hafner: Kakšne barve je populizem?

O populizmu je veliko vsakdanjega govora, omenjajo ga politiki in množični mediji. Praviloma ima slabšalni prizvok. In vendar se pojavljajo trditve o tem, da ima populizem določeno ideološko barvo in da je mogoče govoriti o desnem pa tudi o levem in sredinskem populizmu. Kaj nam pokaže politološka analiza – ali je populizem eden ali jih je več? Ali sploh lahko določimo ideologijo populizma?

Od 10:00 do 11:15 in

od 12:00 do 13:15

§  Zlorabe družbenih medijev za širjenje sovražnega govora in populizma (velika dvorana)

Izvajalca: doc. dr. Bojana Lobe, Andrej Motl

Sovražni govor in populizem sta z razmahom družbenih medijev dobila poseben zagon, pogosto z roko v roki. Vsak družbeni medij se na različne vrste sovražnega govora odziva drugače, uporabniki pa vse prevečkrat zaradi nepoznavanja nevede doprinesemo k širjenju in h krepitvi takšnih vsebin na svetovnem spletu.

Na delavnici bomo preizkusili, kako lahko z ozaveščanjem in pravilnim postopanjem posamezniki doprinesemo k zmanjševanju takšnih vsebin na družbenih omrežjih.

§  Tudi to je populizem in tudi ta je nevaren – razkrivanje populizma elit (predavalnica 11)

Izvajalca: doc. dr. Blaž Vrečko Ilc, Marko Hočevar

Populizem elit s pomočjo posamezniku všečnih in pogosto neuresničljivih obljub predstavlja prikrito nevarnost za obstoječe družbene odnose in demokratično družbo. V medijih je pogosto (namenoma) prezrt, ovit v tančico zdravorazumskega razumevanja družbenopolitičnih problematik, ki ponuja na videz racionalne, a hkrati nerealne rešitve. Z analizo medijskih tekstov in video posnetkov se bomo osredotočili na prevladujoče razumevanje populizma, predvsem na ideje o tehnološkem reševanju najbolj perečih problemov globalne družbe, kot je na primer globalno segrevanje. Identificirali bomo tudi osrednje nevarnosti elitnega populizma za prihodnost svobodne demokratične družbe.

§  Populizem in mednarodne migracije (predavalnica 10)

Izvajalci: prof. dr. Maja Bučar, mlada raziskovalka mag. Jana Arbeiter in študenti

Migracije so danes pogosto zelo populistično obravnavana tema. Na delavnici bomo predstavili projekt skupine študentov FDV, ki so pripravili predstavitev Trajnostnih razvojnih ciljev za učence osnovnih šol s posebnim poudarkom na migracijski problematiki. Na konkretnih primerih smo učencem pokazali, kje so temeljni razlogi za migracije, kdo so migranti in kako lahko na podlagi boljšega razumevanja in s sodelovanjem v uresničevanju razvojnih ciljev prispevamo k strpnosti in odpravi negativnih stereotipov o migrantih, ki jih v zadnjih nekaj letih širi populistični pristop. Udeležence delavnice bomo vključili v izvajanje posameznih vsebin.

 

§  Populizem in volitve (predavalnica 14)

Izvajalca: prof. dr. Alenka Krašovec in izr. prof. dr. Damjan Lajh 

Še posebej v zadnjem obdobju je populizem izpostavljen v okviru volilnih kampanj na ravni različnih volitev v Evropi. Zato ta fenomen tudi med politologi pritegne vedno več pozornosti. Udeleženci bodo najprej dobili iztočnice v obliki kratkega predavanja, ki mu bo sledilo aktivno delo udeležencev. Na primeru volilnih programov izbranih političnih strank bomo identificirali elemente populizma. V nadaljevanju bomo ugotavljali, ali obstojijo razlike med nacionalno, lokalno in evropsko ravnijo v tem pogledu. Dijaki bodo razdeljeni v skupine, ki bodo na koncu predstavile rezultate svojih ugotovitev. Sledila bo polemična razprava med udeleženci. 

Odmor je predviden med 11:15 in 12:00.

PRIJAVA

Dogodek na spletu: https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/dogodki-in-utrinki/napovednik-dogodkov/dogodek-za-dijake-in-studente-z-znanjem-nad-populizem

Dogodek na Facebook-u: https://www.facebook.com/events/259902978209288/