Zagovor magistrske diplomske naloge - Alja Podlesnik

študijski progra: Magistrski študijski program prava
datum zagovora: 23. oktober 2018
ura in prostor zagovora: Ob 16.00 uri v kabinetu prof. dr. Igorja Kaučiča, št. 308/III
mentor: Prof. dr. Igor Kaučič komentor: / predsednik komisije: Doc. dr. Samo Bardutzky
naslov dela: Imenovanje sodnikov v sodnem svetu